CONVOCATÒRIA EL CICLÓ

RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PEL PROGRAMA EL CICLÓ (Cicle de Companyies Independents en Residència)

Les tres companyies que formaran part d’#ElCicló durant les properes temporades són: Produït per H.I.I.I.T, La Pulpe Teatro i Paradiso 99. 

OBJECTIUS D’EL CICLÓ:

El Cicló (Cicle de Companyies Independents en Residència) és un projecte impulsat pel Tantarantana des del 2014 amb la voluntat de donar suport a col·lectius teatrals actius i emergents que treballen de forma independent i autogestionada. Durant tres anys s’ofereix a cada una de les companyies residents un espai d’assaig i l’acompanyament artístic i tècnic necessaris per crear, produir, comunicar i difondre un espectacle cada any, que s’exhibirà dintre de la programació estable del teatre. L’objectiu d’El Cicló és afavorir el procés de recerca, investigació i creació de cinc companyies i així contribuir a consolidar el seu procés de professionalització facilitant el contacte amb les xarxes de difusió i exhibició del sector teatral. També ofereix un espai de formació i de diàleg entre les cinc companyies, les companyies i la sala, i les companyies i el públic, per tal d’adquirir i consolidar durant els tres anys de residència les eines que faran servir posteriorment per assolir nous objectius en la seva trajectòria professional. Les companyies seleccionades compten amb espais d’assaig, producció executiva, acompanyament artístic i tècnic, suport econòmic a la producció i recolzament per poder portar de gira els seus espectacles. També treballen en residència per desenvolupar i presentar espectacles de nova creació units per la recerca de noves maneres d’expressar la contemporaneïtat i de relacionar-se amb el públic abans, durant i després de l’espectacle.

Un programa a tres anys per a companyies residents que atorga l’estabilitat, la decisió i la planificació necessària per dur a terme els projectes culturals.

A QUI VA DIRIGIT:

Podran optar les companyies professionals estables que hagin estrenat un mínim de tres espectacles en el circuit professional català, demostrant la seva capacitat per desenvolupar projectes artístics de forma activa, autònoma i continuada. Companyies que es trobin en procés de creació d’un projecte teatral inèdit que tingui per objectiu ser estrenat durant la temporada 2018/2019, ja siguin muntatges de textos clàssics (originals o adaptacions) o bé muntatges de textos contemporanis (de nova dramatúrgia o de creació col·lectiva), sempre adaptats a les condicions tècniques i d’espai d’una de les sales del Tantarantana: Baixos22 o Àtic22.

 

QUÈ OFERIM:

Cada temporada la companyia presentarà un espectacle en una de les dues sales del Tantarantana amb les següents condicions:

 • 5.500€ en concepte d’ajut a la producció.
 • 70% del taquillatge.
 • Cessió durant 8 setmanes d’un espai d’assaig propi del teatre o afí al Tantarantana.
 • Opció de residència tècnica la setmana anterior a l’estrena a la pròpia sala o en un teatre afí al Tantarantana.
 • Període d’exhibició de 4 setmanes, amb 20 representacions dins de la programació del Tantarantana.
 • Personal tècnic per al muntatge i les funcions realitzades al Tantarantana.
 • Formació especialitzada que recolzi i assessori cada projecte específic, compartida amb les cinc companyies per tractar temes i aspectes del procés de creació que les companyies i el teatre considerin necessaris per a la bona marxa dels cinc projectes.
 • Disseny, realització i seguiment d’una campanya de comunicació i difusió per a públics i premsa especifica de l’espectacle per part del departament de comunicació del teatre.
 • Gestió per accedir a formar part d’una gira estatal.
 • Recolzament per convidar als programadors d’altres espais per possibles contractacions.
 • Recolzament i assessorament del Tantarantana durant tot el procés de creació.
 • Participació en trobades, taules rodones i altres activitats generades durant el projecte ‘El Cicló’ en col·laboració continuada amb la resta de participants.

QUÈ DEMANEM:

 • Compromís amb el projecte de ‘El Cicló’ com a vehicle de diàleg entre les companyies residents i entre les companyies i la sala.
 • Disponibilitat a realitzar activitats amb els altres artistes en residència.
 • Disponibilitat a obrir els processos de creació quan sigui convenient i previ acord amb la companyia tant a professionals com a públic general.

 

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Les sol·licituds es podran presentar fins l’1 d’abril de 2018, enviant el formulari d’inscripció (que trobareu més a baix) i adjuntant una memòria en format pdf amb la informació sol·licitada més abaix, al correu electrònic programacio@tantarantana.com, especificant a l’assumpte ‘Convocatòria El Cicló’. El sol·licitant rebrà un mail de confirmació de la recepció del projecte. Les sol·licituds s’hauran de presentar seguin les bases de la convocatòria, no acceptant-se les sol·licituds incompletes.

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 • Formulari d’inscripció, amb dades personals de tots els membres de la companyia.
 • Carta motivació especificant l’interès de presentar-se a aquesta convocatòria i les línees estratègiques de la companyia per als propers tres anys.
 • Memòria del projecte que es proposa per la temporada 2018-19.
 • Trajectòria dels creadors i de la companyia.
 • Documentació addicional: material gràfic, recull de premsa i enllaç de vídeos d’una selecció de com a mínim tres projectes anteriors de la companyia.

 

CRITERIS DE SELECCIÓ

La selecció anirà a càrrec d’un comitè format per l’equip de direcció del Tantarantana, amb la participació d’un director professional vinculat a la direcció artística. Es tindran en compte els següents criteris:

 • Que siguin projectes inèdits i no estrenats.
 • Qualitat artística, contrastada a través dels currículums dels creadors i de la trajectòria de la companyia.
 • Que hi hagi implícita una investigació i voluntat per crear nous formats escènics.
 • Que l’espectacle pugui adaptar-se a les infraestructures tècniques dels espais del Teatre Tantarantana.
 • Que siguin projectes viables, amb continuïtat i caràcter professional.
 • Que impulsin la visibilitat de la creació escènica actual a Catalunya.
 • Que contingui o potencií la realització d’activitats complementàries com ara tallers, seminaris, col·loquis.
 • Que integrin plans de captació i fidelització de públics, establint vincles amb l’entorn on es desenvolupa el projecte.
 • Que estableixi plans de comunicació amb la resta de participants del programa d’El Cicló.
 • Que desenvolupi estratègies de difusió necessaris per complir els seus objectius i metes marcades.

SUBSCRIU-TE A LA NEWSLETTER

You have Successfully Subscribed!