Perversitat

TEATRE BARCELONA | XAVI PIJOAN
El públic migsomriu en algun moment amb el maltractament a què la Cap sotmet els treballadors, i s’adona de seguida que ha tornat a caure en el joc perniciós del poder.