Saltar al contingut principal
CONVOCATÒRIA
RESIDÈNCIA DE DIRECCIÓ 2022-2024

NOVA CONVOCATÒRIA PER A LA RECEPCIÓ DE PROPOSTES PEL PROJECTE DE RESIDÈNCIA DE DIRECCIÓ | PROGRAMA DE SUPORT A LA CREACIÓ

Termini: Ampliada fins al 12 de juny del 2022!
Ampliat el procés de valoració una setmana, per tant, serà el dimecres 6 de juliol quan es farà pública la resolució de la convocatòria i s’enviarà un correu electrònic en resposta a totes les propostes rebudes.

BASES PER A LA RECEPCIÓ DE PROPOSTES:

Presentació

Neix un nou projecte dins del Programa de Suport a la Creació: la ‘Residència de Direcció’ que té com a objectiu seleccionar una directora o director d’escena que tindrà l’oportunitat de desenvolupar en un entorn obert, d’aprenentatge i d’investigació, la realització de dues residències de creació durant dues temporades consecutives, abasten concretament aquesta convocatòria les temporades 2022 – 2023 i 2023 – 2024.

Així mateix, l’objecte de les residències té la finalitat que la directora o director resident pugui dur a terme el seu projecte, per aquest motiu el Tantarantana facilitarà la finalització d’aquests processos amb la producció i l’exhibició pertinent dels treballs desenvolupats en cadascuna de les temporades. Sent la distribució de les produccions al llarg de les següents temporades i espais:

 • Temporada 2022 – 2023. Sala Àtic (maig / juny 2023)
 • Temporada 2023 – 2024. Sala Baixos (primer trimestre 2024)
  // Visualitza les característiques tècniques de les dues sales aquí//

Aquests dos processos de creació es complementaran amb una formació externa especialitzada, l’ajudantia de direcció d’una de les produccions pròpies del Tantarantana o d’un espai còmplice, l’assistència com a oient a assajos de les coproduccions d’altres creadors residents i la seva participació en diverses reunions amb professionals dels diferents departaments de producció.

El Teatre Tantarantana donarà suport a aquesta residència mitjançant una dotació econòmica de 9.000 € bruts.

 

Activitats del programa

 • Presentació d’un projecte de desenvolupament de dues propostes de direcció durant dues temporades consecutives, temporada 2022-23 i 2023-24. El projecte presentat s’haurà d’acordar amb la direcció del Tantarantana en relació amb la proposta artística i sota les premisses pactades mútuament amb relació a espais, calendaris, nombre d’actors, equip artístic, volum de producció, etc.
 • Assumir la direcció escènica de les dues propostes presentades.
 • Presència continuada en les activitats desenvolupades relacionades a les diferents residències (càsting, lectures, assajos, presentacions, etc.) respectant els temps establerts i pactats amb Tantarantana.
 • Participar en les reunions convocades el període de residència i destinades al seguiment de la proposta per part de la direcció del Tantarantana. Igualment, participació en les reunions proposades per l’equip de producció, tècnic i comunicació derivades del desenvolupament de la proposta des del procés de creació fins al procés d’exhibició.
 • Participació en les activitats formatives o de participació proposades per al Tantarantana durant el període de residència.
 • Assumir les ajudanties proposades per al Tantarantana durant el període de residència, tant siguin de produccions pròpies de l’espai o produccions vinculades a altres espais còmplices, amb la corresponent remuneració especifica.
 • Participació com a oient i assessorament als equips artístics de les coproduccions del Projecte de Companyies Residents (El Cicló) del Programa de Suport a la Creació com a Fàbrica de Creació.
 • Participació en una càpsula de formació als alumnes del batxillerat escènic de l’Institut Milà i Fontanals per compartir la visió i el procés de la direcció escènica al dur a terme una proposta. Activitat emmarcada dins del Programa d’Educació com a Fàbrica de Creació.

 

Requisits

Podran ser beneficiaris de la residència, les persones físiques que compleixin els següents requisits:

 • Tenir la seva residència fixa a Catalunya.
 • Tenir formació acadèmica i/o pràctica en l’àmbit de la direcció d’escena.

Les propostes es podran presentar a través de la web del Teatre Tantarantana, on s’haurà d’emplenar el formulari i aportar la documentació necessària abans de les 23:59 h del dia 12 de juny de 2022 (Ampliada la data límit).

La documentació a aportar serà la següent:

 • Document acreditatiu de la residència actual a Catalunya.
 • Curriculum vitae detallat del candidat / a, on se n’acrediti la formació, trajectòria i experiència artística. Aquest document en cap cas podrà superar l’extensió d’una pàgina.
 • Dossier dels projectes a treballar durant les dues temporades de residència. Els projectes hauran de proposar escenificacions de dramatúrgies contemporànies o d’adaptacions de textos clàssics, teatrals o literaris. El contingut ha d’incloure, objectius i metodologia de treball proposats. Aquest document en cap cas podrà superar l’extensió de sis pàgines.
 • Presentació d’un escrit aportant referents de directors/es d’escena i desenvolupant el motiu. Aquest document en cap cas podrà superar l’extensió d’una pàgina.
 • Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb Hisenda i amb la Seguretat Social.

 

Valoració

La tria de la directora o director anirà a càrrec d’una comissió formada per cinc membres, amb veu i vot individuals. La constitució d’aquesta comissió estarà formada per tres membres de l’equip de direcció del Teatre Tantarantana, un membre de la direcció artística de la Sala Beckett i un membre de la direcció artística de la Fundació Joan Brossa.

Les propostes presentades seran seleccionades per la comissió amb relació als següents criteris i ponderacions:

 • Qualitat artística de la proposta. (Ponderació: 4,5 punts)
 • Currículum i trajectòria professional de la persona sol·licitant. (Ponderació: 2,5 punts)
 • Viabilitat del projecte i perspectives de futur. (Ponderació: 2 punts)
 • Consideració de sostenibilitat social amb relació a perspectives de gènere i interculturalitat de les propostes. (Ponderació: 0,5 punts)
 • Adaptació de les propostes a l’accessibilitat. (Ponderació: 0,5 punts)

Els membres de la comissió per la valoració tindrà especialment en compte la qualitat i l’interès artístic del projecte presentat, per bé que no hagi de ser aquesta necessàriament els projectes desenvolupats durant el període de les residències.

 

Termini

La convocatòria s’obrirà el dilluns 09 de maig del 2022 i romandrà oberta fins al diumenge 12 de juny del 2022 (ampliada la data límit de presentació).

El dimecres 06 de juliol de 2022 es farà pública la resolució de la convocatòria i s’enviarà un correu electrònic en resposta a totes les propostes rebudes (ampliat el procés de valoració).

Si teniu algun dubte podeu contactar-nos a:
Teatre Tantarantana
Correu electrònic: programacio@tantarantana.com
Telèfon: 93 441 70 22

SUBSCRIU-TE AL BUTLLETÍ

Enhorabona! Ja formes part del Tantarantana. A partir d'ara rebràs els nostres butlletins.