Saltar al contingut principal

CONVOCATÒRIA OBERTA RESIDÈNCIES ARTÍSTIQUES DE TEMPORADA

PROGRAMA DE SUPORT A LA CREACIÓ. PROJECTE RESIDÈNCIA ARTÍSTICA /TÈCNICA PER A COMPANYIES.

Termini finalitzat: Del 6 d’abril al 31 de maig de 2023.
El divendres 30 de juny de 2023 es farà pública la resolució de la convocatòria i s’enviarà un correu electrònic en resposta totes les propostes rebudes.

BASES TEMPORADA 23-24

Introducció:
Tantarantana obre convocatòria dins del seu projecte de residències artístiques d’una residència per a companyies professionals, siguin consolidades o emergents, que desenvolupin les seves línies de treball en arts escèniques en els àmbits de la creació i la investigació. Es valoraran especialment els projectes immersius que envoltin al públic i estiguin implicats en l’experiència, facin servir o no tecnologia immersiva. La finalitat d’aquest programa de residències, posant a disposició de creadors/es i companyies de la SALA ÀTIC 22, és donar suport a la creació i consolidar el teixit professional i empresarial de les companyies, facilitant recursos i espais que permetin a aquests artistes investigar, crear, formar-se i compartir els processos creatius.

Criteris:
La proposta serà seleccionada seguint els criteris següents:
• Qualitat artística i tècnica del projecte.
• Coherència i viabilitat de l’execució del projecte.
• Trajectòria artística.
• Valors en perspectiva de gènere, sostenibilitat i accessibilitat de la proposta.
• Plantejament d’activitats en els eixos educatius, acadèmics i socials en relació amb el projecte escènic.

Participació:
Aquest projecte de residències està dirigit a creadors/es i companyies amb domicili a Catalunya o a la resta de l’Estat espanyol. Les creadores i creadors interessats poden presentar la seva proposta entre el 6 d’abril i el 31 de maig de 2023, omplint el formulari que podran trobar a continuació: https://podio.com/webforms/28516467/2280147

La proposta del projecte de residència ha d’adjuntar-se al formulari en format PDF i ha de contemplar els continguts següents:
• Memòria o dossier del Projecte
• Text o fragment de la proposta.
• Pla de treball i calendari durant l’estada a l’espai.
• Trajectòria de la companyia i de les creadores.
• Fitxa tècnica (en el cas de residència tècnica).

Condicions:
El Tantarantana posarà a disposició de la companyia seleccionada les instal·lacions de la Sala ÀTIC 22 en els termes següents:
1. La residència es realitzarà entre agost 2023 i juliol de 2024, i tindrà una durada de quatre setmanes.
2. La companyia disposarà d’un espai de coworking durant una setmana, un espai d’assaig i camerino durant les tres setmanes següents a la sala ÀTIC 22 del Teatre Tantarantana.
3. La proposta seleccionada tindrà a la seva disposició l’assessorament professional dels diferents equips que formen part del Tantarantana (comunicació, gestió, distribució, tècnic, artístic, etc.).
4. Durant l’estada es prestarà difusió del projecte i suport en la comunicació.
5. Durant la residència es realitzarà una sessió fotogràfica i un enregistrament audiovisual del procés de treball amb finalitat informativa, promocional i documental.
6. Tantarantana aportarà al projecte seleccionat en aquesta modalitat la quantitat de 2.500 euros (iva inclòs), amb la finalitat de facilitar el procés de creació del projecte.
7. La residència culminarà amb una mostra del procés mitjançant un assaig obert, portes obertes o col·loqui amb la voluntat de compartir moments de la residència amb l’equip del Tantarantana i amb diferents agents culturals vinculats al territori.
8. L’abonament de la quantitat establerta al punt 6 es tramitarà un cop realitzada la mostra del procés i lliurada la memòria de valoració de la residència facilitada pel Tantarantana.
9. L’abonament es realitzarà mitjançant la presentació de la corresponent factura.
10. Tantarantana no assumirà les despeses de viatges, dietes i estades dels creadors/es i companyies residents. Tantarantana intentarà facilitar en el cas d’una companyia no resident a Catalunya d’un habitatge destinat a acollir artistes en residència al recinte de Fabra i Coats.
11. Serà per compte de creadors/es i companyies el pagament dels artistes i de totes les persones intervinguin en la realització de cadascuna de les activitats, així com de les càrregues fiscals i socials que corresponguin.
12. Creadores i companyies estan obligades al compliment de la normativa vigent en matèria laboral, de seguretat social i de prevenció de riscos laborals.
13. Creadors/es i companyies han de disposar d’autorització del titular dels drets de propietat afectats i de la seva possessió legal i pacífica.
14. Creadors/es i companyies garantiran els objectius del projecte i el pla de treball presentat a l’entitat.
15. Creadors/es i companyies es comprometen a incloure el logotip del Tantarantana (en el cas de no poder incloure el logotip en les comunicacions i informació caldrà fer una menció per escrit) en tota la difusió que realitzin en xarxes socials, així com en tot acte de comunicació i publicitat, tant durant la residència com també en el recorregut posterior del projecte.
La presentació de la documentació i la participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de les bases. El Tantarantana es reserva el dret de declarar deserta la convocatòria. Presentació de propostes: El termini de presentació és del 6 d’abril al 31 de maig de 2023, ambdós inclosos. Les propostes es poden presentar omplint el formulari web.

El divendres 30 de juny de 2023 es farà pública la resolució de la convocatòria i s’enviarà un correu electrònic a tots els participants de la convocatòria informant del veredicte final. Si es considera necessari s’entrevistarà personalment a les propostes finalistes.

Més informació a:
Teatre Tantarantana
tantarantana.com
programacio@tantarantana.com
93 441 70 22

SUBSCRIU-TE AL BUTLLETÍ

Enhorabona! Ja formes part del Tantarantana. A partir d'ara rebràs els nostres butlletins.