Saltar al contingut principal
CONVOCATÒRIA COMPANYIES EN RESIDÈNCIA ‘EL CICLÓ’ 2022-2025

TANCADA LA CONVOCATÒRIA PER A LA RECEPCIÓ DE PROPOSTES PEL PROJECTE DE COMPANYIES EN RESIDÈNCIA ‘EL CICLÓ’ 2022-25 | PROGRAMA DE SUPORT A LA CREACIÓ

Termini: del 30 de maig al 30 de juny de 2022
El divendres 15 de juliol de 2022 es farà pública la resolució de la convocatòria i s’enviarà un correu electrònic en resposta a totes les propostes rebudes.

BASES PER A LA RECEPCIÓ DE PROPOSTES:

 

Presentació

Tantarantana, com a Fàbrica de Creació, obre la convocatòria dins del seu programa de Suport a la Creació: Companyies en Residència ‘El Cicló’, un projecte d’acompanyament artístic destinat a companyies teatrals independents i que permetrà a la companyia seleccionada la coproducció de dos espectacles que seran presentats durant les temporades 22-23 i 24-25 aconseguint d’aquesta forma l’empenta, l’estabilitat i la planificació necessària per dur a terme els projectes escènics.

Amb la continuïtat d‘aquest projecte com a Fàbrica de Creació, el Tantarantana vol atorgar visibilitat, espai exclusiu i reforçar la creació col·lectiva, creant un espai de formació, la immersió en una producció i una especialització professional. També, el projecte permetrà formar part d’intercanvis i trobades amb diferents professionals i entitats, per establir una xarxa que doni suport al treball de col·laboració en favor de la creativitat i la professionalització.

 

Activitats del programa

 • Presentació d’un projecte de desenvolupament de dues propostes que es presentaren durant les temporades 2022 – 2023 i 2024 – 2025. El projecte presentat s’haurà d’acordar amb la direcció del Tantarantana respecte a la proposta artística i sota les premisses pactades mútuament en relació amb calendaris, nombre d’actors, equip artístic, volum de producció, etc.
 • Participar en les reunions convocades durant el període de residència i destinades al seguiment de la proposta per part de la direcció del Tantarantana. Igualment, participació en les reunions proposades per l’equip de producció, tècnic i comunicació derivades del desenvolupament de la proposta des del procés de creació fins al procés d’exhibició.
 • Participació en les activitats formatives o altres suggerides per al Tantarantana durant el període de residència.
 • Participació com a oient i assessorament als equips artístics de les coproduccions de les companyies residents al Tantarantana que formen part del Projecte de Suport a la Creació de les Companyies Residents (El Cicló) i del Projecte de Direcció del Tantarantana.
 • Participació en una càpsula de formació als alumnes del batxillerat escènic de l’Institut Milà i Fontanals per compartir la visió i el procés d’una companyia en un procés de creació.
 • Redacció d’una memòria per cadascuna de les activitats desenvolupades durant l’estada de la residència, indicant els objectius assolits, processos seguits i el grau de compliment del projecte, suggeriments o conclusions que es vulguin reflectir. Aquesta memòria serà lliurada en el termini màxim del mes posterior a la finalització de cada residència.

 

Requisits

Podran optar les companyies professionals estables i amb residència fixa a Catalunya que hagin estrenat un mínim de tres espectacles en el circuit professional català, demostrant la seva capacitat per desenvolupar projectes artístics de forma activa, autònoma i continuada. Les companyies hauran de presentar un projecte teatral inèdit que tingui per objectiu ser estrenat durant la temporada 2022 – 2023, ja siguin muntatges de textos clàssics (originals o adaptacions) o bé muntatges de textos contemporanis (de nova dramatúrgia o de creació col·lectiva), sempre adaptats a les condicions tècniques i d’espai de les sales del Tantarantana.

Les propostes es podran presentar a través de la web del Teatre Tantarantana, on s’haurà d’emplenar el formulari i aportar la documentació necessària abans de les 23:59 h. del dia 30 de juny de 2022.

 

Valoració

La selecció anirà a càrrec d’una comissió formada per l’equip de direcció del Tantarantana que tindrà en compte els següents criteris i ponderacions:

 • Qualitat artística de la proposta. (Ponderació: 4,5 punts)
 • Currículum i trajectòria professional de la companyia sol·licitant. (Ponderació: 2,5 punts)
 • Viabilitat del projecte i perspectives de futur. (Ponderació: 2 punts)
 • Consideració de sostenibilitat social amb relació a perspectives de gènere i interculturalitat de les propostes. (Ponderació: 0,5 punts)
 • Adaptació de les propostes a l’accessibilitat. (Ponderació: 0,5 punts)

Els membres de la comissió per la valoració tindrà especialment en compte la qualitat i l’interès artístic del projecte presentat, per bé que no hagi de ser aquesta necessàriament els projectes desenvolupats durant el període de les residències.

 

Termini

La convocatòria va començar el dilluns 30 de maig del 2022 i va acabar el 30 de juny del 2022.

El divendres 15 de juliol de 2022 es farà pública la resolució de la convocatòria i s’enviarà un correu electrònic en resposta a totes les propostes rebudes.

Si teniu algun dubte podeu contactar-nos a:
Teatre Tantarantana
Correu electrònic: programacio@tantarantana.com
Telèfon: 93 441 70 22

SUBSCRIU-TE AL BUTLLETÍ

Enhorabona! Ja formes part del Tantarantana. A partir d'ara rebràs els nostres butlletins.